BLI MED PÅ T0RSDAGSDUGNAD!

Slipp Gunnar løs med motorsaga, så blir det mer kveldssol på Fogdehytta!
Slipp Gunnar løs med motorsaga, så blir det mer kveldssol på Fogdehytta!

Rydde buskas, merke stier, beise hyttevegger, hogge ved - det er mye som skal gjøres for å holde vedlike og etablere ruter- og hyttetilbud. Vi tar imot alle former for dugnadsinnsats! Arbeidsoppgavene varierer etter behov og ferdigheter. Det ble blant annet lagt opp 100 sekker ved på Mæhlumssetra i sommer, vi skal bygge uthus på Fogdehytta og renovere Vollumssætra. Så det er varierte arbeidsoppgaver å ta av!

Faste dugnadsdager

Vi arrangerer faste dugnadsdager på torsdager. Vi starter dagen klokken 10:00 og avslutter kl 15:00. Avvik fra disse tidene kan forekomme hvis arbeidet tilsier det. 

Kontaktpersoner for tirsdagsdugnadene er Olav Kålås på telefon 99 77 63 49 eller Bjørn Storre på tlf: 99253953.

Nye dugnadsinteresserte tar kontakt med Olav eller Bjørn for nærmere info om møtested, samkjøring, behov for medbrakt verktøy etc.

Hvis det ikke passer for deg å bli med på torsdager, så send mail med info om hva, hvor og når du kan jobbe. Legg evt. med spesielle ferdigheter. 

Når Fredrik har ryddet stien blir den lettere å gå!
Når Fredrik har ryddet stien blir den lettere å gå!