DNT Gjøvik & Omegn har 143 turer, kurs  og aktiviteter på programmet for 2018!  Vi arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. DNT Gjøvik og Omegn har over 2700 medlemmer i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land, og er lokalforening for  Den Norske Turistforening, som er Norges største friluftsorganisasjon.

Kommende turer og aktiviteter: