Meld inn saker til årsmøtet!

Foto: Elin Enger

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 11. mars, må være styret i hende minimum fire uker før årsmøtet, det vil si senest tors. 11. februar. 

Årsmøtet arrangeres torsdag 11. mars kl 18:00. På grunn av koronasituasjonen inviterer vi til digitalt møte via Teams. Vi kommer tilbake med detaljer om hvordan hver enkelt kan få delta. Alle er velkomne, og vi vil legge tilrette for deltagelse med å gi beskrivelse på forhånd og veiledning underveis.

Saker som ønskes behandlet kan sendes styreleder via epost her.

Se ellers vår hjemmeside for mer informasjon i forkant av arrangementet. Årsmøtepapirer gjøres tilgjengelig på vår hjemmeside to uker før møtet.

Vi gleder oss til å kunne arrangere et åpent turmøte med et spennende turforedrag så fort situasjonen tillater det!

Skrevet av Elin Enger 10. februar 2021