Koronaavlyste møtepunkter

Kommuneoverlegen på Gjøvik har oppfordret befolkningen til å begrense sosial omgang. Vi avlyser derfor vårt møte for frivillige 30. okt og vårt åpne turmøte 12. november. 

Koronasmitten på Gjøvik har økt den siste uken, og kommuneoverlegen opplyser om at hun ikke tror smittebølgen er over.  Befolkningen oppfordres til hjemmekontor og til å begrense sosial kontakt. Det er en naturlig konsekvens av dette at vi velger å avlyse flere av våre treffpunkter nå i høst.

Vårt årlige store møte for frivillige som var planlagt 30. oktober utsettes til det igjen er smittemessig forsvarlig med denne typen arrangementer. Vårt åpne turmøte 12. november avlyses. Her er det mulig at vi vil invitere til et digitalt arrangement i stedet, følg med!

Vi beklager og ser fram til at vi kan treffes igjen fysisk! 

Ta vare på dere selv og hverdandre. Husk at å gå tur er godt for immunforsvaret!

Skrevet av Elin Enger 23. oktober 2020