Skaderapportskjema

Fyll ut
Skadedato
Hvem ble skadet
Beskrivelse av skaden
Hva forårsaket skaden
Kunne vi ha forebygget skaden og evt. hvordan?
Eventuelle kommentarer
Dato og underskrift av turleder