Risikovurdering for fellesturer og kurs 

Se eget skjema, skriv det ut og påfør egne notater og vurderinger.  

Turleders kriseark (last ned her) er svært nyttig dersom uhellet skulle skje. Som turleder bør du alltid ha det for hånden, også på kortere turer.