KJÆRE TURLEDERE!

 Tusen takk for innsatsen!


Takket være deg blir det lettere å komme seg ut på tur! Uten din innsats kunne vi ikke gjennomført et så bredt og variert turprogram! For å forbedre våre tilbud, og å få flest mulig ut på tur, tar vi gjerne i mot tips og forslag til endringer. Kom gjerne med forslag til nye turer for neste kalenderår. Velg deg ut turer som du gjerne vil gå sammen med gode turvenner. Har du gått turen tidligere kan det være en fordel, men det er ingen betingelse. Vi håper at du vil stille som turleder for DNT Gjøvik og Omegn flere ganger i årene framover!