DNTs etikkvettregler

På landsmøtet i 2019 vedtok organisasjonen et sett med etiske retningslinjer, vi kalte dem Etikkvettregler. Etikkvettreglene handler om HVORDAN vi gjør ting i DNT, hva er greit og hvordan vi ønsker å ha det sammen. Etikkvett er knyttet til og bygger videre på arbeidet med forebygging av kritikkverdige forhold og verdier/veivalg. Veivalget sier at verdiene til DNT skal gjennomsyre alt det vi gjør.

Etikkvettreglene er først og fremst et verktøy i kulturbygging, de konkretiserer verdigrunnlaget og forventninger til atferd. Dersom noen mot formodning ikke følger etikkvettreglene, kan man bruke dem som et verktøy for å veilede eller slå ned på brudd på dem dersom de har vært gjennomgått på forhånd.

For at Etikkvettreglene skal fungere kulturbyggende og som en rettesnor, må de være kjent blant frivillige, tillitsvalgte og ansatte og det forutsetter at ledelsen følger opp og selv er gode rollemodeller. Vi ønsker at alle våre frivillige og turledere skal kjenne til og praktisere reglene. Du kan lese dem her.