BYRUNDEN: langs byens attraksjoner

Byrynden er en tursti som starter fra fra Gjøvik stasjon og går videre via blant annet følgende attraksjoner:

  • Jernbanetorget med Gjøvik skatepark
  • Storgata med Gjøvik sjokoladefabrikk
  • Fjellhallen ​​​​​​​
  • Vitensenteret 
  • Gjøvik gård
  • Strandgata
  • Gjøvik kino og scene
  • Skibladnerbrygga

Runden avsluttes via undergangen RV4 tilbake til skysstasjonen