Friluftssøndag på DNT Osbakken

Foto: Per Hovland

Den første søndagen i måneden vil vår friluftsvert være til stede for å legge til rette for friluftsliv ved DNT Osbakken!

Du kan få tips og råd om gåturer tilpasset hvor langt eller lenge du har lyst til å være på tur. I tillegg vil friluftsverten legge opp til artige aktiviteter i nærområdet. Dette vil variere, avhengig av vær og årstid etc. 

Neste gang er søndag 6. desember fra kl 11 - 15. Neste gang blir søndag 3. januar 2021, huskeregelen er altså den første søndagen i hver kalendermåned.

Alle aktiviteter gjennomføres i henhold til god koronaskikk, med avstand og håndhygiene etc. Barn følges og ledsagere har selv ansvar for sine barn. 

Skrevet av Elin Enger 9. oktober 2020