På truede stier på Biri

Naturen! Friluftslivet avhenger av at vi tar godt vare på den! Torsdag 10. september inviterer vi til tur på en truet tursti på Biri. Vi markerer at vi står på naturens side, for friluftslivet, for folkehelsa og for fremtiden. Bli med, la våre stemmer høres på stiens vegne!

Vi inviterer til tur i forbindelse med spørsmålet om hvorvidt det bør etableres massetak ved Unseth gård sør for Honne på Biri. Vi ønsker å vise fram de verdifulle turstiene og den unike naturen her. Disse verdiene er truet av planene om etablering av massetak. Saken skal snart opp til politisk behandling, og politikere er invitert til å delta på turen.

Oppmøte: Kl 18
​​​​​​​Klundbyvegen 565, Biri. Kjør nordover på Klundbyvegen etter krysset ved Hanssveavegen, kjør deretter av til høyre ved Melby mjølkerampe og videre til oppmøtested for turen på Unsethagen gård på Biri.

Arrangeres av DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i Oppland og Norsk Ornitologisk Forening – Oppland
Representanter fra organisasjonene deltar og legger fram sine syn.

Kontaktperson: Ole Morten Fossli, tlf 40049819, innlandet@fnf-nett.no

Skrevet av Elin Enger 9. september 2020