Bybadstu i 2020!

FRISKT: Deilig med Mjøsbad! Enda deiligere når vi snart får ei varm badstu å varme oss i etterpå!
FRISKT: Deilig med Mjøsbad! Enda deiligere når vi snart får ei varm badstu å varme oss i etterpå! Foto: Alexander Rostad

DNT vil gjøre Mjøsa mer tilgjengelig for friluftsliv for byens befolkning!  Derfor engasjerer vi oss i etableringen av et friluftssenter i Fredvika, hvor vi i samarbeid med byens næringsliv, akademia og kommunen legger til rette for  friluftsaktiviteter i strandkanten!

Samarbeidsmodellen Bylab har båret frukter  i form av ei flunkende ny bybadstu som etter planen skal stå klar til høstens skolestart! Badstua skal ligge i Fredvika sentralt langs Mjøspromenaden og tenkes etablert sammen med et senter for utlån av friluftsutstyr, og kursing og opplæring knyttet til det. 

Finansieringen av badstuen er et spleiselag mellom kommunen og privat næringsliv med Syljuåsen, Natre og Hunton i spissen. Dette er byutvikling. Og for DNT som friluftsorganisasjon er det viktig å være med på å legge til rette for aktivitet i nærheten av bysentrum. 

- Hverdagsaktiviteten er viktig for folkehelsa, og hverdagsfriluftslivet gjøres i nærheten av der folk bor, mener daglig leder i DNT Gjøvik og Omegn, Elin Enger. Hun gleder seg til å tilby kajakk og kano og robåt i strandkanten. 
- Beliggenheten ved Mjøsa er unik. Det er ikke mange som bruker Mjøsa aktivt til friluftsliv bortsett fra på noen varme sommerdager. Vi ønker at flere skal få mulighet til nærkontakt med Mjøsa, og mener at et friluftsanlegg sentralt i Gjøvik vil kunne bidra til dette, sier Enger.

Trygge rammer for aktiviteten

Hun arbeider med å kunne tilby kurs og opplæring i tilknytning til aktivitetene.

- Vi ønsker å tilby kurs og opplæring for å gjennomføre vannaktivitet på en trygg måte, legger Enger til. Hun mener det er viktig å gjøre friluftsutstyr tilgjengelig til utlån.

- Blant ulike former for fysisk aktivitet er friluftslivsaktiviteter de som har minst sosiale forskjeller. Satsing på mer friluftsliv er derfor smart. Men kano og kajakk er dyrt å kjøpe, plasskrevende å lagre og tungt å transportere. Å gjøre utstyr tilgjengelig på Mjøsstranda vil være med på å utjevne sosiale forskjeller ved å senke terskelen for aktivitet. På den måten kan alle prøve friluftslivsaktiviteter, mindre avhengig av familiens økonomi, bosted og bil, understreker Enger. Hun har derfor søkt om midler og er i dialog med byens næringsliv om støtte til utstyr, aktiviteter og drift.


Digitale løsninger for reservasjon og betaling
Prosjektet er drevet fram av Bylab Gjøvik, en samarbeidsmodell som legger til rette for et at næringslivet, frivillige organisasjoner, akademia og kommunen arbeider sammen med konkrete byutviklingsprosjekter. Prosjektet utføres i samarbeid med NTNU, hvor tre matergradsstudenter arbeider med å finne tekniske løsninger som gjør det mulig å reservere og betale for badstutid og lån av friluftsutstyr automatisk. Vi ser for oss at senteret kan få noe jevnlig tilsyn/ettersyn hjulpet av frivillige, noe som for eksempel kan inspireres av DNTs allerede etablerte ordning med frivillige “hyttevakter”. Det er de som har ansvar for å fylle opp ved og dopapir etc på våre hytter allerede, og det har vi god erfaring med.

Administrasjonen i DNT har fast ansatt som kan hjelpe til med kursing og oppfølging av frivillige. 

Vi gleder oss over å kunne gjøre Mjøsa enda mer vår! Det ligger i vår natur!

- Friluftsliv gir folkehelse! Nå vil vi gjøre Mjøsa mer tilgjengelig for friluftsopplevelser for alle, sier daglig leder i DNT Gjøvik og Omegn, Elin Enger.
- Friluftsliv gir folkehelse! Nå vil vi gjøre Mjøsa mer tilgjengelig for friluftsopplevelser for alle, sier daglig leder i DNT Gjøvik og Omegn, Elin Enger. Foto: Alexander Rostad
Hverdagsfriluftslivet skjer i nærheten av der folk bor! Elin Enger
SAMARBEID I BYLAB: Mange involverte med vilje, kunnskap og finansielle muskler, betyr at vi sammen kan få til mer sammen enn vi kan alene. Her er representanter både fra politikk, kommunalt ansatte, næringslivet, frivilligheten og akademia. Samt neste generasjon, som vi ønsker skal oppleve Gjøvik som et godt sted å bo!
SAMARBEID I BYLAB: Mange involverte med vilje, kunnskap og finansielle muskler, betyr at vi sammen kan få til mer sammen enn vi kan alene. Her er representanter både fra politikk, kommunalt ansatte, næringslivet, frivilligheten og akademia. Samt neste generasjon, som vi ønsker skal oppleve Gjøvik som et godt sted å bo! Foto: Alexander Rostad

Her kan du lese omtale i Oppland Arbeiderblad, og her kan du se innslag om badstua hos NRK Innlandet.

Skrevet av Elin Enger 3. mars 2020