Stor innsats i Gjøvikmarka

Dugnadsgjengen prøver ut teknikk for legging av nye klopper. Vi bruker 2x8 toms impregnerte furuplank pluss telefonstolper som tverrliggere.
Dugnadsgjengen prøver ut teknikk for legging av nye klopper. Vi bruker 2x8 toms impregnerte furuplank pluss telefonstolper som tverrliggere.

Arbeidet med ny merking og utbedring av slitne turstier og turveier i Gjøvikmarka startet i vår - og fortsetter med stor innsats i høst. Målet er slitesterke stier med vesentlig høyere bruk!

Vi har fått ca 250.000 kroner i spillemidler og 200.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. 

Midlene brukes til skilting, karttavler og turkart, opparbeiding av rasteplasser, og ikke minst: drenering, legging av stikkrenner og legging av grus der det er større stein eller dype hjulspor og annen slitasje.  Det gjøres forsøk med å bruke naturgrus som gir stier og veier et mest mulig naturlig preg.  Det er svært mange som bruker stiene daglig - vi håper å øke bruken vesentlig. Slitesterke stier og turveier i skog og mot turmål som Bergstoppen, Eik, Svenskemyra og Byhaugen skal innby gammel og ung, turvante og nybegynnere, friske og funksjonshemmede til bruk av den flotte naturen i våre nærområder. 

Dugnadsgruppa på 9, med stor bistand av Gjøvik kommune gjør en kjempeinnsats. Arbeidet går utover høsten og fortsetter trolig hele 2020.

Skrevet av Elin Enger 2. september 2019