Kråkhuggusetra 24. Juni

Foto: Kari Løken Kalsnes

TURRAPPORT: En nydelig søndagsmorgen møtte 10 personer opp for å gå til Kråkhuggusetra langt innpå Veståsen.

Måsåbjønna i Rotary har ryddet og merket et titalls gamle og delvis nye stier på Veståsen. Måsåbjønna er et knippe karer under turleder Jans ledelse som gjør en formidabel jobb med tilrettelegging for turgåere i form ainformasjonstavler, kart og merkinger. Rett og slett imponerende hva de utretter helt på frivillig basis!
Denne dagen stilte til og med turleder Jan opp med minibuss for å frakte oss innover Veståsen til startstedet for turen! Det var en drøy busstur opp lia på Kistefossvegen, så hele Aksjølia fra øst til vest for så å passere Tverrvatna før parkering like ved Skålvatnet, langt mot vest på åsen.
Herfra gikk vi forbi de idylliske  setrene i Våvelsdalen og til Blautmyrputten som var et riktig trivelig lite vann. På veien var det flere utsiktspunkt og Jan hadde valgt ut det fineste for kafferasten vår. Der snudde Jan for å hente bussen og Torgeir og Hans tok over som turledere
Vi vandret videre og turens mål, Kråkhuggusetra ble nådd etter drøye 4 km. En fornøyd gjeng satte kursen nedover bakkene på den gamle setervollen og ved vegen møtte vi Jan og bussen. På hjemturen kjørte vi om Vestersetrene og Jan informerte om startstedet for flere av Rotarystiene som vi i Dnt har og har hatt turer til. Nevner søndag 19.august til HOLMVASSDAMMEN. Anbefales!
Siste stopp ble frampå åsen for å beskue den imponerende Høgfossen i Åvellaelva. Vi fikk historier om den gamle tømmerrenna og rørgata som vi måtte «skreve» over for å se langt ned i juvet. Til slutt fikk vi også en aldeles formidabel utsikt over Randsfjorden og det vakre DOKKADELTAET! Snakk om drømmedag! 
For de som lurer,vi så knapt en multekart, men en del blomster ja. 
Tusen takk til måsåbjønna!!

Foto: Kari Løken Kalsnes

Skrevet av Geir Vang 11. juli 2018