Meld inn saker til årsmøtet

Vi minner om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet 8. mars, må være styret i hende minimum fire uker før årsmøtet, det vil si senest tors. 8. februar. 

Årsmøtet arrangeres torsdag 8. mars kl 18:00 på DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, Hunndalen. Vi arrangerer samtidig åpent turmøte, med et spennende turforedrag.

Saker kan sendes styreleder via epost her.

Se ellers vår hjemmeside og Facebook for mer informasjon i forkant. 

Skrevet av Elin Enger 27. desember 2017